Menu
Obec Mezina
ObecMezina

Historie

Obec Mezina byla založena v roce 1258 na pomezí Moravy a dnešního českého, kdysi
rakouského Slezska, za vlády českého krále Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého,
markraběte moravského. Královský místodržící, olomoucký biskup, Sas Bruno
ze Schauenburka, spolehlivá opora královské moci, nechal kromě jiných založit i Mezinu a to
již patrně podruhé. Původní kolonisté ovládali těžbu a zpracování hornin, železa, zlata a
stříbra.
Lokátor založil Mezinu klasicky, tj. páteřním způsobem kolem potoka, s možností mlýna v dolní části obce a dvory, k nímž posléze náležely šňůry polí a lesa.
Osud Meziny byl vždy spjat s městem Bruntál, mnohdy byla obec i jeho součástí jako šosovní. Příznivá poloha obce vzhledem k Bruntálu znamenala i relativní bezpečnost obyvatel a možnost prosperity obce.
V obci vznikla v roce 1830 továrna na kovové zboží a strojírna, v roce 1831 papírna, roku 1851 prádelna lnu a roku 1888 výroba výšivek, dámského prádla a zástěr. Od roku 1930 až do 70. let byl v Mezině provozován čedičový lom.
V období normalizace byla obec Mezina zařazena mezi obce tzv. ostatního významu a funkci střediskové obce plnila obec Kočov. Následně pak byla Mezina přičleněna k městu Bruntál.
V roce 1974 byla na území obce vyhlášena stavební uzávěra. Výstavba v obci byla obnovena v roce 1985 až v souvislosti s vysídlováním obcí v zátopě vodní nádrže Slezská Harta. Administrativní částí města Bruntálu byla obec do roku 1990.