Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

 
Účinnost Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezina, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezina 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020
Obecně závazmá vyhláška obce Mezina č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 01.01.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o nočním klidu

7.4.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 7.4.2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů 01.01.2018
Obecně závazná vyhláška Obce Mezina č. 1/2017 o ochraně nočního klidu 07.04.2017
Obecně závazná vyhláška Obce Mezina č. 2/2015, o místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích 01.01.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezina, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezina

01.01.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezina 01.01.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění vyhláška č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mezina 29.09.2012

Obecně závazná vyhláška obce Mezina č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mezina

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 1

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 2

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 3

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 4

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 5

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 6

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 7

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 8

01.04.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vyberaných míst a částí měst

14.09.2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006,kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 12.10.2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 požární řád obce  
Obecně závazná vyhláška obce Mezina č. 2/2002, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Mezina

22.05.2002

Obecně závazná vyhláška č.2/2002/A, kterou se stanoví podmínky požární ochrany obce Mezina při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 29.08.2002
Obecně závazná vyhláška č.3/2002, kterou se stanoví podmínky požární ochrany obce Meziny při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 29.08.2002
Příloha k vyhlášce č.3/2002  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se ustavuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů

01.01.2002

Obecně závazná vyhláška č.3/2004 ze dne 29.09.04 - řád veřejného pohřebiště

15.10.2004

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení

 

 • zájemci o uložení popela do vsypového místa na hřbitově v Mezině se mohou hlásit na obecním úřadě v Mezině

 

Výběrová řízení

 

 • nejsou vloženy žádné dokumenty