Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášk

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 10.10.2020

Obecně záv azná vyhláška č. 4/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Řád veřejného pohřebiště

16.7.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.7.2020

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezina 04.05.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu 04.05.2020
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezina, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezina 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020
Obecně závazmá vyhláška obce Mezina č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 01.01.2019
   

 

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 7.4.2018
   
   
Obecně závazná vyhláška Obce Mezina č. 2/2015, o místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích 01.01.2016

 

 
   
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění vyhláška č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mezina 29.09.2012

Obecně závazná vyhláška obce Mezina č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mezina

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 1

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 2

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 3

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 4

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 5

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 6

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 7

Příloha k OZV č. 1/2012 str. 8

01.04.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vyberaných míst a částí měst

14.09.2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006,kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 12.10.2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 požární řád obce  
Obecně závazná vyhláška obce Mezina č. 2/2002, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Mezina

22.05.2002

Obecně závazná vyhláška č.2/2002/A, kterou se stanoví podmínky požární ochrany obce Mezina při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 29.08.2002
Obecně závazná vyhláška č.3/2002, kterou se stanoví podmínky požární ochrany obce Meziny při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 29.08.2002
Příloha k vyhlášce č.3/2002  
 

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2004 ze dne 29.09.04 - řád veřejného pohřebiště

15.10.2004

Důležité zákony

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení

 

 

Výběrová řízení