Navigace

Obsah


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-Jiří valek 16.03.2020 01.04.2020

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace FÚ pro občany k odevzdávání přiznání k dani z příjmu 26.03.2020 11.04.2020
Mimořádná opatření MZDR ČR - vyjímky z uzavření obchodů a Sb. č. 45 26.03.2020 11.04.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 26.3.2020 o přijetí krizového opatření Sb. zákonů č. 47 26.03.2020 11.04.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 23.3.2020 č. 274 - 281 o přijetí krizového opatření 24.03.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 262 o přijetí krizového opatření 20.03.2020
Mimořádná opatření MZDR ČR - doba pro seniory 20.03.2020
Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. 20.03.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 247 o přijetí krizového opatření 19.03.2020
Nařízení hejtmana Moravskoslezského kraje 18.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež, jejichž zákonní zástupci se o ně nemohou postarat, a to v určených školách nebo školských zařízeních. 17.03.2020
Usnesení vlády ČR 17.03.2020
Nové nařízení vlády o povolávání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 16.03.2020
Opatření vlády o kontrolách na hranicích obcím a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu 16.03.2020
Aktuální informace ke koronaviru 16.03.2020
omezeních provozu na Všech pracovištích FÚ pro MSK 16.03.2020 01.04.2020
Omezení pohybu osob-Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 215 o přijetí krizového opatření 16.03.2020
Opatření úřadu práce v Bruntále 16.03.2020
Změna opatření vlády 16.03.2020
Mimořádná opatření-usnesení vlády ČR 14.03.2020
Usnesení vlády 14.03.2020 30.03.2020
Další Mimořádné opatření 13.03.2020
Mimořádné opatření MVČR - dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 12.03.2020
Mimořádná opatření MZDR ČT - zákaz konání akcí nad 100 osob od 10.3.2020 11.03.2020
Mimořádné opatření MZDR ČR - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020 11.03.2020
Mimořádné opatření MZ ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 09.03.2020
Jak se chovat při karanténě 09.03.2020
Výběrové řízení - projektový manažer pro lodní dopravu na Slezské Hartě 04.03.2020 31.03.2020
Tisková zpráva FÚ pro MSK k výběru přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve vybraných obcích 04.03.2020 31.03.2020
výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2019 31.01.2020 30.04.2020
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 18.01.2018 17.01.2021

Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, hospodaření obce