Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zprávy

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“.

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění - uzavření OÚ Mezina

Upozornění - uzavření OÚ Mezina celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Plánovaná opatření v provozu SZZ Krnov

Plánovaná opatření v provozu SZZ Krnov celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuální informace o COVID-19 v ČR a v ORP Bruntál

Na těchto stránkách naleznete veškeré informace k aktuálnímu stavu COVID-19 v ČR a veškeré informace k aktuálnímu stavu COVID-19 v ORP Bruntál celý text

ostatní | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

informace MŠMT k dnes vyhlášenému nouzovému stavu

viz. přiložený soubor celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

vyhlášení N O U Z O V É H O S T A V U na území ČR

plné znění usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů viz v přiloženém souboru celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

omezení veřejné linkové osobní dopravy v termínu od pondělí 16. 3. 2020 formou výlukových jízdních řádů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje informuje, že s ohledem na přerušení školní docházky, dojde k omezení veřejné linkové osobní dopravy v termínu od pondělí 16. 3. 2020 formou výlukových jízdních řádů v režimu rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin.
Informace o realizovaných změnách jízdních řádů k 16. 3. 2020 budou dostupné na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz.
Další informace v dokumentu ke stažení Informace o omezení dopravy celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

POPLATKY OBCE MEZINA V ROCE 2020

Poplatky obce Mezina v roce 2020 a jejich splatnost:
Místní poplatek za odpad - občan zapojený do systému ISNO 600 Kč
- nezapojený občan do systému ISNO 800 Kč
Splatnost poplatku ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku. Možná je i jednorázová úhrada do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Místní poplatek za odpad - chata 600 Kč
Splatnost poplatku jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za psa:
1. pes v RD 150 Kč/100 Kč osoba starší 65 let
2. a další v RD 200 Kč/150 Kč osoba starší 65 let
1. pes v paneláku 200 Kč/120 Kč osoba starší 65 let
2. a další pes v paneláku 300 Kč/170 Kč osoba starší 65 let
Splatnost poplatku jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Nájemné za pronájem pozemků je splatné jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně OÚ Mezina v úředních dnech pondělí a středa od 8 - 16 hod. nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet Obce Mezina vedený u Komerční banky, a.s. č.ú. 12825771/0100. celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

povolení k vjezdu ke Slezské Hartě

OÚ Mezina vydává povolení k vjezdu s motorovým vozidlem na starou cestu do Karlovce směrem ke Slezské Hartě, část par. č. 1450/3 v k.ú. Mezina. Povolení se vydává na žádost. K vyřízení je potřeba jméno, příjmení, adresa, datum narození, SPZ auta, období na jaké je povolení požadováno.
Povolenka na den stojí 20,- Kč (více dnů-počet dnů x20,-), na měsíc 100,- Kč (více měsíců-počet měsíců x 100,-) nejdéle je možno vystavit povolení na rok za 800,- Kč, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P je od poplatku osvobozen, nutno předložit k ověření.
Povolenka nemusí být od prvního dne v měsíci, ale př. Od 20.3. do 19. jakéhokoliv měsíce. Povolení si je možno vyřídit na obecním úřadě v Mezině v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod. Další informace poskytneme e-mailem(obec.mezina@tiscali.cz) nebo na tel. 554715473.

celý text

ostatní | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec Mezina plátce DPH od 1.6.2010


ostatní | 25. 5. 2010 | Autor:

Změna úředních hodin OÚ Mezina


ostatní | 1. 1. 2010 | Autor: