Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zprávy

povolení k vjezdu ke Slezské Hartě se vydává i nadále, vše beze změny

OÚ Mezina vydává povolení k vjezdu s motorovým vozidlem na starou cestu do Karlovce směrem ke Slezské Hartě, část par. č. 1450/3 v k.ú. Mezina. Povolení se vydává na žádost. K vyřízení je potřeba jméno, příjmení, adresa, datum narození, SPZ auta, období na jaké je povolení požadováno.
Povolenka na den stojí 50,- Kč (více dnů-počet dnů x50,-), na měsíc 100,- Kč (více měsíců-počet měsíců x 100,-) nejdéle je možno vystavit povolení na rok za 800,- Kč, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P je od poplatku osvobozen, nutno předložit k ověření.
Povolenka nemusí být od prvního dne v měsíci, ale př. Od 20.3. do 19. jakéhokoliv měsíce. Povolení si je možno vyřídit na obecním úřadě v Mezině v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod. Další informace poskytneme e-mailem(obec.mezina@tiscali.cz) nebo na tel. 554715473.

celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

POPLATKY OBCE MEZINA V ROCE 2021

Poplatky obce Mezina v roce 2021 a jejich splatnost:
Místní poplatek za odpad - občan zapojený do systému ISNO 550 Kč
- nezapojený občan do systému ISNO 800 Kč
Splatnost poplatku ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku. Možná je i jednorázová úhrada do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Místní poplatek za odpad - chata 550 Kč
Splatnost poplatku jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za psa:
1. pes v RD 150 Kč/100 Kč osoba starší 65 let
2. a další v RD 200 Kč/150 Kč osoba starší 65 let
1. pes v paneláku 200 Kč/120 Kč osoba starší 65 let
2. a další pes v paneláku 300 Kč/170 Kč osoba starší 65 let
Splatnost poplatku jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Nájemné za pronájem pozemků je splatné jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně OÚ Mezina v úředních dnech pondělí a středa od 8 - 16 hod. (v době COVID - změna úředních hodin, POZOR) nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet Obce Mezina vedený u Komerční banky, a.s. č.ú. 12825771/0100. celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Změna úředních hodin OÚ Mezina


ostatní | 6. 1. 2021 | Autor:

Kalkulace ceny pitné vody pro rok 2021

na základě usnesení představenstva, přistupuje společnost VaK Bruntál a.s. ke zvýšení ceny pitné vody, kterou dodává svým odběratelům.
S účinností od 1. 1. 2021 bude činit cena pitné vody 37,81 Kč/m3 + 10% DPH, tj. 41,59 Kč/m3 včetně DPH.
Ve srovnání s rokem 2020 se jedná o nárůst ceny o 1,37 Kč/m3.
Důvodem zvýšení ceny vodného je nárůst ceny surové vody, nárůst mzdových prostředků a nárůst nákladů na opravu infrastrukturního majetku.
Dalším důvodem je zákonná povinnost zahrnout do ceny vodného dostatečný objem finančních prostředků k zajištění financování obnovy veřejného vodovodu a souvisejících staveb. Společnost VaK Bruntál a.s. plánuje pro rok 2021 z vlastních prostředků obnovu vodovodů, kanalizací a realizaci dalších investičních akcí v objemu přesahující 47 mil. Kč.
celý text

ostatní | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Mobilní rozhlas - registrace občanů

Občané obce Mezina nyní mají možnost se nyní registrovat do aplikace MOBILNÍ ROZHLAS - který slouží jako nový informační nástroj obce.Pomocí rozesílání SMS zpráv či emailů se dozvíte pro Vás důležité informace.
Odkaz k registraci je na https://mezina.mobilnirozhlas.cz/
celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Obec Mezina plátce DPH od 1.6.2010


ostatní | 25. 5. 2010 | Autor: