Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zprávy

Přívoz ROUZA mezi obcemi RAZOVÁ a ROUDNO

Přívoz ROUZA mezi obcemi RAZOVÁ a ROUDNO celý text

ostatní | 31. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Úklid Slezské Harty 21.6.2020 od 9:00 hod.

Pomozte i vy uklidit krásné okolí Slezské Harty. Spojte svoji procházku s pomocí přírodě.Každá ruka se počítá!
Zajištěny pro vás jsou pytle i rukavice.
Kdy: neděle 21.6.2020 v 9:00 hod.
MÍSTA SRAZU: Razová-u závory
Leskovec nad Moravicí - infocentrum
Organizuje Povodí Odry, Český rybářský svaz a Mikroregion Slezská Harta.

celý text

ostatní | 31. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Mikroregion Slezská Harta-ceník lodní dopravy 2020

Mikroregion Slezská Harta-ceník lodní dopravy 2020 celý text

ostatní | 31. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Znovu zprovoznění OÚ Mezina od 20.4.2020

Znovu zprovoznění OÚ Mezina od 20.4.2020, informace viz níže celý text

ostatní | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

POPLATKY OBCE MEZINA V ROCE 2020

Poplatky obce Mezina v roce 2020 a jejich splatnost:
Místní poplatek za odpad - občan zapojený do systému ISNO 600 Kč
- nezapojený občan do systému ISNO 800 Kč
Splatnost poplatku ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku. Možná je i jednorázová úhrada do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Místní poplatek za odpad - chata 600 Kč
Splatnost poplatku jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za psa:
1. pes v RD 150 Kč/100 Kč osoba starší 65 let
2. a další v RD 200 Kč/150 Kč osoba starší 65 let
1. pes v paneláku 200 Kč/120 Kč osoba starší 65 let
2. a další pes v paneláku 300 Kč/170 Kč osoba starší 65 let
Splatnost poplatku jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Nájemné za pronájem pozemků je splatné jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně OÚ Mezina v úředních dnech pondělí a středa od 8 - 16 hod. nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet Obce Mezina vedený u Komerční banky, a.s. č.ú. 12825771/0100. celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

povolení k vjezdu ke Slezské Hartě

OÚ Mezina vydává povolení k vjezdu s motorovým vozidlem na starou cestu do Karlovce směrem ke Slezské Hartě, část par. č. 1450/3 v k.ú. Mezina. Povolení se vydává na žádost. K vyřízení je potřeba jméno, příjmení, adresa, datum narození, SPZ auta, období na jaké je povolení požadováno.
Povolenka na den stojí 20,- Kč (více dnů-počet dnů x20,-), na měsíc 100,- Kč (více měsíců-počet měsíců x 100,-) nejdéle je možno vystavit povolení na rok za 800,- Kč, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P je od poplatku osvobozen, nutno předložit k ověření.
Povolenka nemusí být od prvního dne v měsíci, ale př. Od 20.3. do 19. jakéhokoliv měsíce. Povolení si je možno vyřídit na obecním úřadě v Mezině v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod. Další informace poskytneme e-mailem(obec.mezina@tiscali.cz) nebo na tel. 554715473.

celý text

ostatní | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec Mezina plátce DPH od 1.6.2010


ostatní | 25. 5. 2010 | Autor:

Změna úředních hodin OÚ Mezina


ostatní | 1. 1. 2010 | Autor: